Küçük resim

Şartlar ve Koşullar

Hoş geldiniz JESKOIP TV!

——————

Bu hüküm ve koşullar, aşağıdakilerin kullanımına ilişkin kural ve düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtir JESKOIPTVWeb sitesi, şu adreste bulunur https://jeskoiptv.com/.

Bu web sitesine erişerek bu hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi varsayıyoruz. Bu sayfada belirtilen tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız JESKOIPTV'yi kullanmaya devam etmeyin.

Aşağıdaki terminoloji bu Hüküm ve Koşullar, Gizlilik Bildirimi ve Feragat Bildirimi ve tüm Sözleşmeler için geçerlidir: "Müşteri", "Siz" ve "Sizin", bu web sitesinde oturum açan ve Şirketin hüküm ve koşullarına uyan kişi olan sizi ifade eder. "Şirket", "Kendimiz", "Biz", "Bizim" ve "Bize", Şirketimizi ifade eder. "Taraf", "Taraflar" veya "Biz", hem Müşteriyi hem de kendimizi ifade eder. Tüm terimler, Hollanda'nın yürürlükteki yasalarına uygun ve tabi olarak, Şirketin belirtilen hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili olarak Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Müşteriye en uygun şekilde yardım sürecimizi üstlenmek için gerekli ödemenin teklifini, kabulünü ve değerlendirilmesini ifade eder. Yukarıdaki terminolojinin veya diğer kelimelerin tekil, çoğul, büyük harf ve/veya o veya onlar şeklinde kullanımı birbirinin yerine kullanılabilir ve dolayısıyla aynı anlama gelecek şekilde kabul edilir.

——————

Lisans

——————

Aksi belirtilmedikçe, JESKOIPTV ve/veya lisans verenleri, JESKOIPTV'deki tüm materyallerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır. Bu hüküm ve koşullarda belirtilen kısıtlamalara tabi olarak kendi kişisel kullanımınız için JESKOIPTV'den buna erişebilirsiniz.

Yapmamalısın:

 1. JESKOIPTV'deki materyali yeniden yayınlayın

 2. JESKOIPTV'den materyal satmak, kiralamak veya alt lisans vermek

 3. JESKOIPTV'deki materyalin çoğaltılması, kopyalanması veya kopyalanması

 4. JESKOIPTV'deki içeriği yeniden dağıtın

Bu web sitesinin bazı bölümleri, kullanıcılara web sitesinin belirli alanlarında görüş ve bilgi paylaşma ve paylaşma fırsatı sunmaktadır. JESKOIPTV, web sitesinde yer almadan önce Yorumları filtrelemez, düzenlemez, yayınlamaz veya gözden geçirmez. Yorumlar, JESKOIPTV'nin, temsilcilerinin ve/veya bağlı kuruluşlarının görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Yorumlar, görüş ve düşüncelerini yayınlayan kişinin görüş ve düşüncelerini yansıtır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, JESKOIPTV, Yorumlardan veya Yorumların herhangi bir şekilde kullanılması ve/veya yayınlanması ve/veya bu web sitesinde yer alması sonucunda ortaya çıkan ve/veya maruz kalınan herhangi bir yükümlülük, zarar veya masraftan sorumlu olmayacaktır.

JESKOIPTV, tüm Yorumları izleme ve uygunsuz, saldırgan veya bu Hüküm ve Koşulların ihlaline neden olduğu düşünülebilecek Yorumları kaldırma hakkını saklı tutar.

Şunları garanti ve beyan edersiniz:

 1. Yorumları web sitemizde yayınlama hakkına sahipsiniz ve bunu yapmak için gerekli tüm lisans ve izinlere sahipsiniz;

 2. Yorumlar, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patenti veya ticari markası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmemektedir;

 3. Yorumların hakaret, iftira, saldırı, uygunsuz veya mahremiyetin ihlali niteliğindeki herhangi bir yasadışı materyal içermemesi

 4. Yorumlar, iş veya gelenek talep etmek veya teşvik etmek veya ticari faaliyetler veya yasa dışı faaliyetler sunmak için kullanılmayacaktır.

JESKOIPTV'ye Yorumlarınızı herhangi bir biçimde, formatta veya ortamda kullanmak, çoğaltmak, düzenlemek ve başkalarına kullanma, çoğaltma ve düzenleme yetkisi vermek için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz.

——————

Gizlilik Politikası

——————

Gizliliğiniz bizim için önemlidir.

Web sitemizi işletirken toplayabileceğimiz herhangi bir bilgi ile ilgili gizliliğinize saygı duymak JESKOIPTV'nin politikasıdır. Bu doğrultuda, kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, ilettiğimizi, ifşa ettiğimizi ve başka şekillerde kullandığımızı anlamanız için bu gizlilik politikasını geliştirdik. Gizlilik politikamızı aşağıda özetledik.

Kişisel bilgileri yasal ve adil yollarla ve uygun olduğu hallerde ilgili kişinin bilgisi veya rızası dahilinde toplayacağız.

Kişisel bilgileri toplamadan önce veya toplama sırasında, bilgilerin hangi amaçlarla toplandığını belirleyeceğiz.

Kişisel bilgileri, ilgili kişinin rızasını almadığımız sürece veya yasaların gerektirdiği şekilde, yalnızca tarafımızca belirtilen amaçları yerine getirmek için ve diğer yardımcı amaçlar için toplayacak ve kullanacağız.

Kişisel veriler, kullanılacakları amaçlarla ilgili olmalı ve bu amaçlar için gerekli olduğu ölçüde doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.

Kişisel bilgileri, kayıp veya hırsızlığın yanı sıra yetkisiz erişim, ifşa, kopyalama, kullanım veya değişikliğe karşı makul güvenlik önlemleri kullanarak koruyacağız.

Kişisel bilgileri yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak için işimizi bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz. JESKOIPTV, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu gizlilik politikasını zaman zaman değiştirebilir.

——————

Hakların Saklı Tutulması

——————

Web Sitemizdeki tüm bağlantıları veya belirli bir bağlantıyı kaldırmanızı talep etme hakkımızı saklı tutarız. Talep üzerine Web Sitemize olan tüm bağlantıları derhal kaldırmayı kabul edersiniz. Ayrıca, bu hüküm ve koşulları ve bağlantı politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Web Sitemize sürekli olarak bağlantı vererek, bu bağlantı hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul etmiş olursunuz.

——————

Web sitemizden bağlantıların kaldırılması

——————

Web Sitemizde herhangi bir nedenle rahatsız edici herhangi bir bağlantı bulursanız, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir ve bizi bilgilendirebilirsiniz. Bağlantıları kaldırma isteklerini değerlendireceğiz, ancak size doğrudan yanıt vermek veya buna benzer bir yükümlülüğümüz yok.

Bu web sitesindeki bilgilerin doğru olduğunu garanti etmiyoruz, eksiksizliğini veya doğruluğunu garanti etmiyoruz; web sitesinin kullanılabilir kalmasını veya web sitesindeki materyalin güncel tutulmasını sağlamayı da taahhüt etmiyoruz.

——————

Sorumluluk Reddi

——————

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, web sitemiz ve bu web sitesinin kullanımı ile ilgili tüm beyanları, garantileri ve koşulları hariç tutuyoruz. Bu feragatnamedeki hiçbir şey:

 • ölüm veya kişisel yaralanma için bizim veya sizin sorumluluğunuzu sınırlamak veya hariç tutmak;

 • Dolandırıcılık veya hileli yanlış beyandan dolayı bizim veya sizin sorumluluğunuzu sınırlandırmak veya hariç tutmak;

 • bizim veya sizin yükümlülüklerinizden herhangi birini yürürlükteki yasalar kapsamında izin verilmeyen herhangi bir şekilde sınırlandırmak; veya

 • yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak olan bizim veya sizin yükümlülüklerinizi hariç tutmak.

Bu Bölümde ve bu feragatnamenin başka yerlerinde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve yasakları: (a) bir önceki paragrafa tabidir; ve (b) sözleşmeden, haksız fiilden ve yasal görevin ihlalinden doğan yükümlülükler de dahil olmak üzere feragatname kapsamında ortaya çıkan tüm yükümlülükleri yönetir.

Web sitesi ve web sitesindeki bilgi ve hizmetler ücretsiz olarak sağlandığı sürece, herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız.

JESKOIPTV Eğlence dünyanızı serbest bırakın

tr_TRTürkçe